Reverdie / Reverdie

R. B. Johannessen


Sollys over regnvåt sne,
lyden av en bekk i mars,
og av drypp fra smeltende is...

Den dunkende lyden
av et levende hjerte om våren,
av jordens eget!

Hvordan kunne jeg vel glemme
at Våren ville vende tilbake?
Og at Du og Hjertet er ett?Reverdie
__________________________________________________________________________________

Sunlight touching the wet snow,
the sound of babbling brooklets,
drops falling from watery icicles…

The pulsing sound of
the living heart of spring,
the heart of the earth itself!

How could I ever forget that
Spring would return? And that
You and this Heart are one?

___________________________________________________________________________________

En reverdie er en gammel fransk lyrisk sjanger, som priser vårens ankomst. Ordet har betydningselementene '[å] grønnes' (verdir) og 'på nytt' eller 'igjen' (re-). Ofte ser dikteren våren som en vakker kvinne. (Eng.): The reverdie is an old French poetic genre, which celebrates the arrival of spring. Literally, it means "re-greening". Often the poet will encounter Spring, symbolized by a beautiful woman. (Wikipedia) Foto/Photo: zastavki.com. The author also writes in 'Spiritual Matters' here. AWIP: http://www.a-w-i-p.com/index.php/poetry/aH8d

Permalink

Health topic page on womens health Womens health our team of physicians Womens health breast cancer lumps heart disease Womens health information covers breast Cancer heart pregnancy womens cosmetic concerns Sexual health and mature women related conditions Facts on womens health female anatomy Womens general health and wellness The female reproductive system female hormones Diseases more common in women The mature woman post menopause Womens health dedicated to the best healthcare
buy viagra online