Περιμένοντας τους Bαρβάρους /Waiting for the Barbarians

Κ. Π. Καβάφης / C. P. Cavafy
Translated by Stratis Haviaras

―Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;

Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.

―Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.

―Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωί σηκώθη,
και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη
στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει να δεχθεί
τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε
για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί
τον έγραψε τίτλους πολλούς κι ονόματα.

―Γιατί οι δυο μας ύπατοι κ’ οι πραίτορες εβγήκαν
σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες·
γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους,
και δαχτυλίδια με λαμπρά, γυαλιστερά σμαράγδια·
γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια
μ’ ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλιγμένα;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
και τέτοια πράγματα θαμπώνουν τους βαρβάρους.

―Γιατί κ’ οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα
να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
κι αυτοί βαρυούντ’ ευφράδειες και δημηγορίες.

―Γιατί ν’ αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία
κ’ η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που εγίναν).
Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ’ η πλατέες,
κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι;

Γιατί ενύχτωσε κ’ οι βάρβαροι δεν ήλθαν.
Και μερικοί έφθασαν απ’ τα σύνορα,
και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.

―Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.


Waiting for the Barbarians
Translated by Stratis Haviaras
___________________________________________________________________________________

―What are we waiting for, gathered here in the agora?

The barbarians are supposed to show up today.

―Why is there such indolence in the senate?
Why are the senators sitting around, making no laws?

Because the barbarians are supposed to show up today.
Why should the senators trouble themselves with laws?
When the barbarians arrive, they’ll do the legislating.

―Why has our emperor risen so early this morning,
and why is he now enthroned at the city’s great gate,
sitting there in state and wearing his crown?

Because the barbarians are supposed to show up today.
And the emperor is waiting there to receive
their leader. He’s even had a parchment scroll
prepared as a tribute: it’s loaded with
all sorts of titles and high honors.

―Why have our two consuls and praetors turned up
today, resplendent in their red brocaded togas;
why are they wearing bracelets encrusted with amethysts,
and rings studded with brilliant, glittering emeralds;
why are they sporting those priceless canes,
the ones of finely-worked gold and silver?

Because the barbarians are supposed to show up today;
And such things really dazzle the barbarians.

―Why don’t our illustrious speakers come out to speak
as they always do, to speak what’s on their minds?

Because the barbarians are supposed to show up today,
and they really can’t stand lofty oration and demagogy.

―Why is everyone so suddenly ill at ease
and confused (just look how solemn their faces are)?
Why are the streets and the squares all at once empty,
as everyone heads for home, lost in their thoughts?

Because it’s night now, and the barbarians haven’t shown up.
And there are others, just back from the borderlands,
who claim that the barbarians no longer exist.

―What in the world will we do without barbarians?
Those people would have been a solution, of sorts.

___________________________________________________________________________________

Source. About the Poet. Illustration: "The Barbarians Before Rome" by Evariste Vital Luminais (fineartamerica.com)

Permalink

Health topic page on womens health Womens health our team of physicians Womens health breast cancer lumps heart disease Womens health information covers breast Cancer heart pregnancy womens cosmetic concerns Sexual health and mature women related conditions Facts on womens health female anatomy Womens general health and wellness The female reproductive system female hormones Diseases more common in women The mature woman post menopause Womens health dedicated to the best healthcare
buy viagra online