Kornåkeren / Barley Field

Olav H. Hauge


Eit gamalt tresnitt av Tower Bridge
og eit oljetrykk av ein kornåker.
Andre bilete er det ikkje på avdeling D.

Tower Bridge med sotute tårn yver elvi.
Men det er den kornåkeren eg ser.
Eit gylle hav av korn.

Han er ikkje som andre åkrar. Er det
alle drøymaraugo som har flutt han
inn i sin himmel?

Ein haustblå, mild himmel
utan skurdfolk og ljå.


Barley Field
Translated by Robert Bly
___________________________________________________________________________________

An old woodcut of the London Bridge
and a colored lithograph of a barley field.
There are no other pictures on Ward D.

The London Bridge lifts sooty towers above the river.
But it's the barley field I see.
A golden ocean of barley.

It's not like the other grain-fields.
Maybe it's those inward-looking eyes
gone into it so it becomes heaven?

A fall-colored sky, mild,
with no harvesters and no scythes.


___________________________________________________________________________________

Source: Dikt i samling, 2008, Det Norske Samlaget, Oslo. English. About the poet here, here, here and here. Illustration.

Permalink

Health topic page on womens health Womens health our team of physicians Womens health breast cancer lumps heart disease Womens health information covers breast Cancer heart pregnancy womens cosmetic concerns Sexual health and mature women related conditions Facts on womens health female anatomy Womens general health and wellness The female reproductive system female hormones Diseases more common in women The mature woman post menopause Womens health dedicated to the best healthcare
buy viagra online