Et blik stort og barmhjertigt

Patrick Mac Manus


Der er intet menneske,
der kan se alting.
Ingen, der kan se og høre det.
Ikke engang det, der sker på en enkel dag
eller en enkel nat i verden.

Derfor er der en længsel,
længselen efter at alt bliver set og hørt,
længselen efter et blik,
der ser alt på jorden nu og før og altid,
og ser det og lider med det.
Et blik, der er mildt,
et blik stort og barmhjertigt.

Der er ingen,
der samler alting sammen,
væver det til et billede,
et endeløst billede, der viser os,
at vi lever og dør sammen
også når vi mindst ved det,
også når vi mindst tror det.___________________________________________________________________________________

Patrick Mac Manus er irsk digter og politisk aktivist. Uddannet i filosofi og historie i Dublin og Tübingen, flyttet til Danmark i 1970. Formand for Landskomiteen Sydafrika-Aktion (1986-1990) og blandt talspersonerne for Foreningen Oprør siden dens stiftelse i 2004. Er anklaget for støtte til befrielsesbevægelser i verden med krav om ubetinget fængsling på halvandet år.

Udvalgte værker: Heksenes genkomst – om afrikanske udviklingsperspektiver (1993), Klagesand for Art O Laoghaire (1994), Fra Den udeblevne Apokalypse (1997), For endnu at kunne leve (2000), Den tilkæmpede historie (2009). Illustration.

Permalink

Health topic page on womens health Womens health our team of physicians Womens health breast cancer lumps heart disease Womens health information covers breast Cancer heart pregnancy womens cosmetic concerns Sexual health and mature women related conditions Facts on womens health female anatomy Womens general health and wellness The female reproductive system female hormones Diseases more common in women The mature woman post menopause Womens health dedicated to the best healthcare
buy viagra online