Hassan Diab’s Long Odyssey Of Injustice Continues

Justice for Hassan DiabDear Friends and Supporters,

We are shocked and outraged by the French Court of Appeal decision on 27 January 2021 to refer Dr. Hassan Diab's case to trial, three years after a lower court set him free because of overwhelming evidence of his innocence. The decision of the Court of Appeal is the continuation of a long odyssey of injustice that Hassan and his family have endured for more than 12 years. Hassan's French lawyers plan to appeal the decision to France's Supreme Court.

In 2018, French investigating judges dismissed the case and released Hassan from prison due to lack of evidence. Since then, the case has only grown weaker in light of further exonerating evidence. Another handwriting analysis commissioned by the French Court of Appeal delivered a scathing critique and rebuke of the "Bisotti report" that was used to extradite Hassan from Canada in 2014. Witnesses and documents prove that Hassan was in Lebanon writing his university exams at the time of the 1980 bombing. Hassan's fingerprints, palm prints and physical description do not match those of the suspect.

After more than 40 years and since no one was indicted, the French Court of Appeal is clinging onto Hassan Diab to keep the case going. The victims of the 1980 Rue Copernic bombing and their families deserve justice, but this cannot be achieved by subjecting an innocent man to a trial. French authorities would better serve the victims and their families by trying to find the true perpetrators of this awful crime.


Feminisme & Helsestat — Brev Fra En Far

Jon Shields (pseudonym)
[Navn i teksten er blitt endret
for å beskytte dem det gjelder.
]

Ettervinteren, Våren 2021


Kjære Malin!

Dette brevet er et forsøk på å få deg til å forstå (1). Det vil kreve mye av deg, av din evne til ny innsikt, av din evne til å frigjøre deg fra det du er kjent med, vant med, og har tatt for gitt. La meg begynne slik:

«I greet you from the other side, Of sorrow and despair, With a love so vast and shattered, It will reach you everywhere.» ~ Leonard Cohen

Vi er [en kvinnestat] nå, og når vi handler, skaper vi vår egen virkelighet. Og mens dere [menn] studerer hva vi gjør — inngående, om dere vil — så handler vi igjen, og skaper andre, nye virkeligheter, som dere også kan studere, og slik er det dette vil forløpe. Vi er historiens aktører...og dere, alle dere [menn], kan bare sitte og se på hva vi gjør (X).

Som nevnt i en sms i september, har vi ikke sett hverandre siden 19. februar 2020. Dette er svært lenge når det gjelder foreldre og barn. Jeg har dessuten i mange år følt at du ønsket å begrense kontakt med meg, var sint på meg, og ville ha lite med meg å gjøre. Men etter covid- krisen i 2020 («pandemien»), er dette blitt mye tydeligere for meg, for krisen, med sin fryktpropaganda, har aktivert eldre, uløste problemer, både dine og mine.


Health topic page on womens health Womens health our team of physicians Womens health breast cancer lumps heart disease Womens health information covers breast Cancer heart pregnancy womens cosmetic concerns Sexual health and mature women related conditions Facts on womens health female anatomy Womens general health and wellness The female reproductive system female hormones Diseases more common in women The mature woman post menopause Womens health dedicated to the best healthcare
buy viagra online