12/12/14

Permalink Stortinget og statsministeren overvåkes

Utenfor Stortinget, regjeringskontorene og boligen til statsminister Erna Solberg befinner det seg avansert spionutstyr som kan overvåke alle mobiltelefoner i området. Spørsmålet er: Hvem står bak? De falske basestasjonene kan overvåke bevegelsene til statsråder, politikere, embetsmenn og vanlige mennesker som går inn, ut og rundt sentrale bygninger i Oslo. Om det er kriminelle, utenlandsk etterretning eller andre som står bak, er ukjent. orges største hemmeligheter forvaltes her. Innenfor en radius på én kilometer i Oslo sentrum ligger Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Stortinget og Norges Bank. Statsråder, statssekretærer, stortingspolitikere, embetsmenn, næringslivstopper og andre samfunnsviktige personer som arbeider med landets sikkerhet, vårt forsvar eller vår oljeformue på over 6000 milliarder kroner, jobber i dette området. Men de som går forbi, vet trolig ikke dette: Flere steder står små, hemmelige sendere som høyst sannsynlig opptrer som falske basestasjoner. De er såkalte IMSI-catchere, som kan overvåke all mobilaktivitet i området. De som styrer overvåkingsutstyret, vil i prinsippet kunne finne ut hvem som beveger seg forbi og inn i Stortinget, regjeringskontorene eller andre steder i området. De kan også plukke ut bestemte personer for avlytting og tapping av data fra mobiltelefonen.

Aftenposten: NSM jakter spionutstyr etter Aftenpostens avsløringer

Permalink

Health topic page on womens health Womens health our team of physicians Womens health breast cancer lumps heart disease Womens health information covers breast Cancer heart pregnancy womens cosmetic concerns Sexual health and mature women related conditions Facts on womens health female anatomy Womens general health and wellness The female reproductive system female hormones Diseases more common in women The mature woman post menopause Womens health dedicated to the best healthcare
buy viagra online